אופנתי וחילוניים ואצילי רוסאריו, רוצה גבר.


עיר:

אני לא צריך הרבה משחק מקדים: מרגש אותי בגרון מציצה, שבו אני היה מסוגל לבצע במיומנות. אני עם התלהבות פראית ומטורף הדמיון יהפוך את הגרון מציצה ולבלוע חלק זרע טרי עם תיאבון ועם חיוך על הפנים! אני אוהבת חברים חדשים עם עשיר, מעניין, חכם גברים! עבודה בנפרד! דירות.