אספרנזה, מרשים ומפואר, של ליווי.


עיר:

מצא בלעדי. אבוא אליך בכל מקום שאתה מזמין. מתוק וצעיר, אני אמלא את כל הרצונות שלך! אני מחכה רק לך! לקרוא בקרוב. אולי אתה רוצה לראות איך אני עושה עם שובבני האצבעות, שפתיים עבות של השותף שלך? שלי קיקה היא תשתגע.