בזבזני רובין, עם צר הנרתיק, מוכנים יותר.


עיר:

שובע בסקס. אני מציע לך רק את הטוב ביותר. רק אתה יכול לחייג את המספר שלי. למרות.