הבנה אבלין פרנק, להכיר אותך.


עיר:

נוסע לעתים קרובות להשתתף בצילומים, על פי פקודות ליווי האליטה. אישית ברוך הבא. תחזיק אותי, ילד יקר שלי. קוראים חמוד.