יצירתי, מדהים, ג ' ון.


עיר:

שלי משכנו תוכל לשכוח את כל מה להתפעל שלי המינית הפרועה המזג. אבל עיקר האיכות שלי, אתה לא יהיה מסוגל לקרוא. היא כיכבה פרסום בגדי ים וביגוד ספורט. מלאות שמחה – הדבר האהוב עלי.