ליאן, מודל ומטעה.


עיר:

יביא תענוג עילאי לאדם הגון. את החזה שלה, לא ילדה, לא סימני מתיחה על הגוף, אלסטי התחת ויפה מאוד. ברגע שאנחנו להצית את אש התשוקה לא יכולה להפסיק! אוהב נשיקות! אחד את השני, יכול לתת הרבה!