לסלי, כנה, אינטליגנטי, בעל שירותי ליווי.


עיר:

את רשימת היתרונות ועוד. אתה יכול לבוא אליי, ואני יכול לנסוע. צילום – לא הכל. אני היה מאוד לטובה, לשים על הזין שלך.