לרוזי יש אלסטי התחת, מחפש גבר.


עיר:

לגלם גברים חלומות. אני אשגע אותך עם שובבני הלשון, איתי אתה תשכח את כל מי מסיבות ברורות יכול לשלוח תמונה. אבל אם אתה רוצה, אני אוהב את רוב מפונקת יציע לך קסם מין קסם במקום הכי לא צפוי מקום.