מטיילים עליזה נורה.


עיר:

בזמנו הפנוי עוסק אירובי. שני צעדים ממך. אל תתביישו של הפנטזיות שלו, יום אחד אחרי מפגש איתי, אתה תלמד את סם החיים של מצב רוח טוב ובריאות! לתת הרבה חיבה, אוקיינוסים של רוך.