מרשים ודבש טנישה, לפגוש את אדם.


עיר:

כדי לרצות את האדון שלו, חושף את כל סודותיו הרצונות. ההצעה להכיר זה את זה מקרוב. לפני הרוב העדין הזה הייתה ילדה בכיתה קטנה בבית ספר לדוגמנות. אני אשמח לבקר אותך או מארח.