מרשים וקרול אהבה, רוצה לאהוב.


עיר:

אני פוגש בנפרד. להזמין אדם הגון שהבין את חיבה והנאה. לפגישה איתי הוא חגיגה אמיתית של גוף ונפש. יהיה אלגנטי החברה לא רק במיטה אלא גם במתן שירותי ליווי.