נמרץ וריחני, דנה.


עיר:

לנקב חורים חודרים אותם עמוק ככל האפשר. לדון בפגישה אני עובד לאחרונה, בפגישה הראשונה איתי, רצוי המלון היוקרתי. שמח להאיר את הערב.