עקשן ובטוח, סוזט.


עיר:

השאר את הנשמה ואת הגוף. אם אתה רוצה, אתה יכול להזמין את שירותי ליווי. לוודא את זה. זכור כי אני נלהב, ובלתי נלאה שאינו יודע שובע שותף.