פורח ולא ראוותני, ג ' אנל.


עיר:

מצפה את האורחים שלו. רזה היופי. זה עדיין עובד על המסלול בסרטים, היא גם מתנדבת ועוזרת לאנשים. יש מושלמת פלסטיק.