פלסטיק, אמונות תפלות איזבל, ילדה מלווים.


עיר:

זו אחת התכונות הטובות שלי שאתה חושב יהיה בקרוב מעריך. תמונות ללא ריטוש. אני מעדיף תפקידים, ביצוע ריקודים ארוטיים, אהבה, לרגש אנשים, אז, כמו שהם אומרים לי. שלי מיומן הפה, הלשון יהיה לך זמן נעים להיזכר.