קריס, מבריק ומופלא.


עיר:

הכל אפשרי. סקס איתי הוא תמיד אינטנסיבי ורגשי. רגשות חיוביים. חם ולח תמיד.