שיק פלסטיק בניטה, את נערת הליווי.


עיר:

מזמינים את כולם, מי צריך את זה. אדם שמימיים. תביא הרבה הנאה, להיות כנועה כלבה. רוצה משהו חדש? אז אתה צריך להיות כאן.